Geef je op voor de TaalWerkt-training voor werkgevers en ondernemers

Het beste uit je bedrijf halen?
Investeer in de basisvaardigheden van je personeel!

In de arbeidsmarkt Groningen hebben 81.000 mensen moeite met taal, cijfers, en/of digitale vaardigheden. De meesten van hen hebben een baan. Dat betekent dat er in heel veel bedrijven de communicatie niet optimaal is. Dit heeft nadelige gevolgen voor de veiligheid op de werkvloer, de effectiviteit van het werk én het werkplezier.

Om de signalen te herkennen binnen je bedrijf en de oorzaak aan te pakken, biedt Taal Werkt! werkgevers en ondernemers dit voorjaar een speciale training aan. Doe mee. Maak als werkgever het verschil. 

De training
De training over (laag)geletterdheid op de werkvloer door expert van de Stichting Lezen & Schrijven Marieke Levenga is te volgen op één van de volgende woensdagen in 2023:

29 maart | 19 april |  17 mei | 7 juni | 28 juni

Tijd: 09.00 - 11.00 uur
Locatie: Harm Buiterplein 1, 9723 ZR, Groningen
Let op: Een voorbereidende e-learning is onderdeel van de training.

Gratis niet vrijblijvend
De training is gratis, maar zeker niet vrijblijvend. We willen geen plaatsen onbenut laten tijdens de trainingen. Zonder een tijdige afmelding brengen we een no-show tarief in rekening.

SROI
De training geldt als Maatwerk-activiteit voor verantwoording Social Return. Opdrachtnemers met een Social Return verplichting in de arbeidsmarktregio Groningen kunnen de kosten (fictief) tot een bedrag van €1.000,- invoeren als kosten-verantwoording op de SR-verplichting.

Meer informatie
Informatie over laag geletterdheid vind je op onze website. Of neem contact op met Gemma Groot Koerkamp, aanjager geletterdheid werknemers: 06 - 478 94 008, grootkoerkamp@vnoncw-mkbnoord.nl