* Met mijn bevestiging van aanmelding voor deze bijeenkomst:

a. ben ik akkoord met de Privacy Statement van VNO-NCW MKB Noord;
b. heb ik geen bezwaar tegen vermelding van mijn naam en bedrijfsnaam op de deelnemerslijst van deze bijeenkomst en de zichtbaarheid hiervan voor mensen die zich hebben aangemeld of willen aanmelden;
c. heb ik er geen bezwaar tegen dat de kans bestaat dat ik zichtbaar ben op beeldmateriaal dat VNO-NCW MKB Noord eventueel maakt van deze bijeenkomst; dit beeldmateriaal kan door VNO-NCW MKB Noord worden gebruikt voor promotiedoeleinden.